Archivio media

Srodstvo između Jugoslavije i Švicarske

Naslov knjige, koju prikazujem, glasi Wahlverwandschaft zwei Sonderfälle im Kalten Krieg. Schweizerische Perspektiven auf das sozialistische Jugoslawien 1943-1991. Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz, Dodis, Bern, 2017. (Izabrano srodstvo – Srodstvo duša – dvaju posebnih slučajeva u Hladnom ratu. Švicarski pogledi na socijalističku Jugoslaviju 1943.-1991.). Radi se o dizertaciji Thomasa Bürgissera koja je tiskana kao 8. svezak u nizu Quaderni di Dodis i dostupna je besplatno pod www.dodis.ch/q8 kao elektroničko izdanje s PDF-formatom, odnosno može ju se naručiti i kao tiskano izdanje. Naslov potječe iz 1809. objavljenog romana „Die Wahlverwandschaften“ slavnog njemačkog pisca Johanna Wolfanga von Goethea u kojemu se srodstvo poima kao krvna, duhovna i duševna osobina.

Tihomir Nuić

Hrvati.ch