Archivio media

Krav på Schweiz att tillåta vapenexport till Ukraina

""

Kan ett land vara strikt neutralt men samtidigt exportera vapen? Det är dilemmat som Schweiz numera konfronteras med. Landet säljer vapen och ammunition till flera andra europeiska länder, men vägrar att godkänna vidareexport till Ukraina. Det har lett till debatt, som Jona Källgren rapporterar om, från Bern.

TV4 Sweden