1953: Jüdischer Weltkongress


Kongresssaal am Jüdischen Weltkongress in Genf

(CGS 17.7.1953)