Geschichte der schweizerischen Neutralität (Bd. 6): Vier Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik

TitreGeschichte der schweizerischen Neutralität (Bd. 6): Vier Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik
Type de publicationBook
Année de publication1970
AuteursBonjour, E
Date de publication1970
ÉditeurHelbing & Lichtenhahn
VilleBasel
Mots-clés01.1 Neutralitätspolitik