Die Schweiz in Europa: Antithese, Modell oder Biotop?

TitreDie Schweiz in Europa: Antithese, Modell oder Biotop?
Type de publicationBook
Année de publication2011
AuteursAltermatt, U
Date de publication2011///
ÉditeurHuber
VilleFrauenfeld
ISBN978-3-7193-1554-2
Mots-clés02. Europa