Agieren oder Reagieren?: Aussenpolitische Entscheidungsprozesse in Bundesrat und Bundesverwaltung

TitreAgieren oder Reagieren?: Aussenpolitische Entscheidungsprozesse in Bundesrat und Bundesverwaltung
Type de publicationBook
Année de publication2000
AuteursSchnur, AR
Date de publication2000
ÉditeurRüegger
VilleChur; Zürich
ISBN978-3-7253-0673-2
Mots-clés01.2 Eidgenössische Behörden